Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Warning: Use of undefined constant MINUKAVA_ID - assumed 'MINUKAVA_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt39692/domeenid/www.arvamusfestival.ee/2017/wp-content/themes/ubergrid/header.php on line 44

Warning: Use of undefined constant KAVA_ID - assumed 'KAVA_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt39692/domeenid/www.arvamusfestival.ee/2017/wp-content/themes/ubergrid/header.php on line 44

Warning: Use of undefined constant KULTUURIPROGRAMM_ID - assumed 'KULTUURIPROGRAMM_ID' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data01/virt39692/domeenid/www.arvamusfestival.ee/2017/wp-content/themes/ubergrid/header.php on line 44

Arutelude ettevalmistamine

Siit saad lugeda arutelu eesmärgi, pealkirja sõnastamise, formaadi valimise, esinejate valimise, moderaatori, alajuhi ja arutlejate ülesannete kohta.

Arutelu eesmärk on avada teie poolt valitud teema soovitud viisil, kas tuues välja erinevad vaatenurgad, poolt- ja vastuargumendid, lahendusvõimalused jne. Mida paremini enda jaoks arutelu eesmärki lahti mõtestate, seda sujuvam tõotab tulla ettevalmistusprotsess ja sisukam arutelu. Tulemus on huvitavam, kui kutsute arutelule osalejaid ka väljastpoolt oma organisatsioone.

Arutelu pealkirja sõnastab arutelu korraldaja. Kaasahaarav pealkiri on sõnastatud lühidalt ja konkreetse küsimuse, väite või hüpoteesina. Kui soovite, pidage nõu Arvamusfestivali teie teemaala kontaktisikuga või testige erinevaid pealkirja variante oma koostöögrupis.

Arutelu formaat sünnib Sinu ja arutelujuhi koostöös. Innustame kasutama/katsetama kõikvõimalikke loomingulisi ja kaasavaid aruteluvorme, aga samas silmas pidama, et arutelu formaadi valik peaks toetama teema käsitlemist ning arutelule seatud eesmärki, mitte olema eesmärk omaette. Oluline on, et arutelul tekiks õhkkond, kus osalejad on huviga kaasatud, tekib üksteisega kontaktis olemise tunne ja kaasarääkimise võimalus. PALUN TUTVU MEIE KOOSTATUD ARUTELUVORMIDE NIMEKIRJAGA.

Moderaator on arutelujuht, kes osaleb nii arutelu ettevalmistusprotsessis kui vastutab arutelu kulgemise eest kohapeal. Moderaatori leiab arutelu korraldaja. Arvamusfestivali kogemus näitab, et just arutelujuhil on kohapeal kõige rohkem mõju selle üle, kas teie ootused ja plaanid saavad teoks. Soovitame leida arutelu moderaator esimeses järjekorras, et ta osaleks algusest peale arutelu ettevalmistusprotsessis, eesmärgi seadmisel ja formaadi valikus. Kui arutelu korraldajal on kindel nägemus arutelu formaadist (nt kindlasti kaasav maailmakohviku meetod, puhtakujuline väitlus vms), vajate seda formaati valdavat inimest arutelu juhtima. Moderaator tutvustab arutelu formaati kutsutud osalejatele juba enne festivali, soovitame osalejatega ka eelnevalt kohtuda ja neid aruteluks ette valmistada.

Alajuht vastutab heakorra eest arutelude ajal ja vahepeal ning tuleks teemaala korraldajal enne festivali paika panna. Võimalusel leidke arutelualale nö alajuht, kes on terve päeva kohal, võtab vastu kutsutud osalejaid ja juhib ala programmi ajakohast elluviimist. Kui arutelusid korraldavad erinevad organisatsioonid, siis vastutab ala heakorra eest organisatsioon/korraldajad, kelle arutelu parajasti toimub. Kui pole aruteluala korraldajaga kokku lepitud teisiti, on moderaatori roll arutelu alal tahada üldine heakord ja festivali hea tava järgimine.

Arutlejad järgivad Arvamusfestivali hea tava. Arutelud on huvitavamad, kui kutsute kõnelema ka inimesi väljastpoolt oma organisatsiooni ning kaasate tuntud arvajate kõrval uusi ja värskeid arutlejaid, jälgides ka aruteludes osalejate soolist, ealist ja kultuurilist (sh rahvuslikku) esindatust. Arvamusfestivali meeskond aitab vajadusel inimeste leidmisel ja kontaktide loomisel.

<- Programmi ülesehitus ja maht Mitmekesista oma arutelu ->