Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Hiiumaa [eel]arvamusfestival

Hiiumaa [eel]arvamusfestival

10. juuni 2017

Saarele kohaselt otse mere ääres – Suursadamas!

Festivali korraldajad loovad poliitiliste eesmärkideta arutelu ja mõttevahetuspaiga.   Eesmärgiga luua Hiiumaale ’Heade mõtete inkubaator’ – võimalus ja keskkond, kust saada värskeid ideid ja uusi teadmisi. 10. juunil algusega 11.30 toimub Suursadamas esimene Hiiumaa [eel]arvamusfestival.

     Tahame anda panuse, et inimeste omavaheline suhtlus oleks vahetu, läbimõeldud ja argumenteeritud, et suudaksime väljendada eriarvamusi seejuures teisi austades.
Soovime, et  päev oleks täis värskeid ideid ja uusi vaatenurki, mis inspireeriksid kaasa mõtlema, sõna sekka ütlema ning muutusi ise eest vedama!
      Nii nagu majakas plingib merel olevatele laevadele, juhtides neid õigele teele, nii on ka meil elus vaja suunanäitajaid.   Selleks oleme valinud käesoleva festivali sümboliks rääkivad tuletornid, kes aitavad leida teed eelarvamusterägastikus.  Hiiumaa Suursadam, kunagine tuntud rahvusvaheline sadam ja tööstuskeskus, mis kannab endas möödunud aegade hääbunud hiilgust ja suursugusust, on oma miljööga ühenduslüliks uue ja vana maailma vahel ning loob seega suurepärase arutluskoha. Sündmus on just nii huvitav ja mõjuv, nagu me seda üheskoos loome.
     Vestlusringid toimuvad paralleelselt kolmel erineval arutelualal. Viimane arutelu kestab oirenteeruvalt kella 19.00ni
  • Kasvamine, kus arutletakse hariduse teemadel.
  • Tuleviku ala, kus fookuses on milliseid muutusi saame ise eest vedada, et homne oleks parem.
  • Kogukonna ala, kus küsitakse, milline on tugev ja toimiv kogukond.

Seega ootame just Sind oma kaasa lööma,et Hiiumaa [eel]arvamusfestival saaks võimalikult sisukas ja põnev! 

     Oleme kindlad, et inimestel peab olema oma arvamus!

Viimane arutelu lõpeb orienteerivalt kell 19.00. Päevale paneb punkti Riho Sibul

Põnevate teemaalade kõrvalt leiab väärikas tollimajas maitsemeeli õrritavaid suupisteid ja lõunat. Toitlustajaks on  uue kauni kuuega Ungru Resto ja Külalismaja. Lisaks pakub mõnusaid maitseid Köiekojas MTÜ Serle Ham.

Tegemist on 11.-12- augustil toimuva Arvamusfestivali tütarüritusega, mis tänavu Paides juba viiendat korda aset leiab.

Sündmusel osalemine on tasuta.

Üritusele on soovituslik kaasa võtta helged mõtted ja kasulikud küsimused.

Värskeim info Facebookis

Kava

KASVAMISE ALA
Ala modereerib: Märt Treier
Kas Hiiu lapsest kasvab õnnelik pensionär?
12.00-13.30
Lihtne on kujutada oma last ülikooli või tasuvale tööle aga keerulisem on mõelda temast eaka inimesene, kes vaatab tagasi oma elule. Kas me ei peaks juba täna endalt küsima, kas meie lapsed on õnnelikud oma eluõhtul? Kas me täna ikka teeme selleks kõik? Arutlevad
Valeri Gramakovski – Kärdla PK-koolijuht
Kristi Vinter – TLÜ Haridusteaduste Instituudi juht
Ingel-Ann Liibert, vilistlane
Lapsevanem
Õpetaja ja õpilane − kes keda kasvatab?
14.00 – 15.30
Kas igaüks sobib kooli? Ka õpetajaks? Kas igasse kooli Hiiumaal jätkub häid õpetajaid igas aines? Kuidas toetada huvitavat koolielu ja arengut toetavat koolikultuuri? Kuivõrd on kogukond kaasatud kooli tegemisse ja arengusse? Eesmärgiks on sügavamalt mõelda nii kohaliku kooli kui koolielu väärtustele ja sellele mis, tagab parima. Samuti koguda kokku häid praktikaid Hiiumaalt, mille üle ise uhkust tunda ja mida ka teistega Eestimaal jagada. Arutlevad
Margit Kagadze -Hiiumaa gümnaasium, õpetaja
Margit Timakov -Eesti õpetajate liit, Tallinna ühisgümnaasium, õpetaja
Karl Aleksander Kivimägi -Tallinna ühisgümnaasium, õpilane
Gregory Martin Linder – Hiiumaa gümnaasium, õpilane
Kuidas kasvatada porgandit?
16.00 – 17.30
Haridusala päeva võtab kokku kutseharidusele ja täiskasvanute ümberõppele pühendatud arutelu, .

Kuidas kutseõpe kujundab tulevikuühiskonna liiget – mitte ainult tööturu jaoks, vaid laiemalt? Kes oskab täna porgandit kasvatada? Aga homme? Mida on vaja üldse osata, et endale ja kogukonnale nii Hiiumaal kui mujal õnnelikku elujärge luua? Kuidas porgandikasvatamise õpetamine tulevikku teiseks loob mitte ainult Hiiumaal, vaid linnades (ja kogu maailmas)?

Arutlevad
Helen Põllo – HTMi Kutsehariduse osakonna juhataja
Piret Hion – Hiiumaa Ametikooli õppetdirektor
Tanel Oppi – SA Innove hariduse agentuuri juhataja
Liis Pihl – MTÜ Rabarber
Hebe-Kai Kann, Hiiumaa Ametkooli kahe kordne vilistalne ja ettevõtja
TULEVIKU ALA
Väikesed võimalused on sageli uute asjade alguseks
12.30 – 14.00
Modereerib: Hannes Rumm – Vikerraadio saatejuht
Hiiumaa arengustrateegia eesmärgiks on edukas ja arenev Hiiumaa, kus on hea elada. Hiiumaa elu edendamiseks tuleb aga kasvatada nii kogukonna majanduslikku, sotsiaalset kui ökolöoogilist elujõudu. Paneeldiskussioon otsib võimalusi, kuidas leida uusi majanduse mootoreid, mis sobiksid Hiiumaa kuvandi ja väljakujunenud keskonnaga. Eesmärgiks on, et tekiks uusi algatusi, mis tooks nii investeeringuid kui inimesi ja suurendaks seeläbi saare jõukust. Arutlevad
Siim Kabrits – Organic Estonia
Aivar Viidik – Hiiu keele ja meele maailmavallutustprogramm
Tooma Saal – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Aivar Viidik – Hiiu keele ja meele maailmavallutustprogrammi eestvedaja
Rahatarkus – elutarkus?
14.30 – 16.00
Modereerib: Anu Olvik – Rahandusministeerium
Rahatarkuse teemal arutleme selle üle, miks on meie rahaline seis ja sellest tulenevalt üldine elu-olu sellised nagu nad on. Teema on päevakorras, kuna kunagi varem ei ole eestlastel olnud nii palju rahalisi hoiuseid oleme ka niinimetatud investeerimise revolutsioonis aga kellegil kusagil on nagu ikka puudu. Arutlevad
Liis Nigul – Tartu Linnavalitsuse hoolekandespetsialist
Liisi Uder – Eesti Koostöökogu Pension 2050 programmijuht
Joonatan Uusväli – BB Finance Group IT osakonna juht
Riho Sarv – Savanna Marketing tegevjuht
Hiiumaa – meite oma Räniorg?
16.30 – 18.00
Modereerib: Arno Kuusk – Hiiumaa Ettevõtjate Liit
Soovime, et Hiiumaa kohapealne elanikkond suureneks ja seeläbi ka kohalik majandus kosuks. Kas Hiiumaa eristub millegi poolest või loob eeliseid, et siin võiks elada ja (kaug) töötada senisest rohkem IT-valdkonna spetsialiste või on üksikud erandid pigem pinnavirvendus, mille põhjal ei tasuks unistusi seada? Mida saaks teha Hiiumaa kogukond, omavalitsused, et lisada üksikutele metsade vahel elavatele spetsialistidele siia meelitada ka valdkondlikke ettevõtteid? Arutlevad
Kaarel Kotkas – Veriff OÜ
Martin Sookael – tšekk.ee
Andrei Korobeinik
KOGUKONNA ALA
Linnastumine – maaelu lõpp?
11.30 – 13.00
Modereerib: Ulf Johansson – regionaalarengu spetsialist
Täna elab linnades pool maailma rahvastikust ja hinnatakse, et 30 aasta pärast moodustab linnaelanike arv 70%. Linnastumine on üks tähtsamaid globaalseid suundumusi. Mida see pikas perspektiivis tähendab ja kas linnastumine on probleem? Mida on võimalik teha linnastumise negatiivse mõju ära hoidmiseks või linnastumise pidurdamiseks? Kas Hiiumaa-sarnaste
maapiirkondade tulevik on aastaringne või hooajaline, nagu nt suverestoranidel või -hotellidel? Mida tähendab maapiirkondade kiire tühjenemine Eesti riigi jaoks? Mis jääb alles ja milline saab olema kohapealne elukeskkond? Need on peamised küsimused, millele arutelu keskendub.
Arutlevad
Rivo Noorkõiv – Geomeedia AS direktor
Bianca Mikovitš – Maaleht
Riho Rahuoja – Hiiu maavanem
Sulev Lääne – TLÜ Ühiskonnateaduste Instituut
Kuidas panna pidu?
13.30 – 15.00
Modereerib: Annela Laaneots – Eesti Folkloorinõukogu
Hiiumaalgi on igavene vastuolu pärishiidlaste ja suvehiidlaste, põliselanike ja uusasunike soovide ja elutõdede vahel. Mda vajab üks ja mida teine? Kas Hiiumaa peaks olema arhailine maa- või kaasaegne infoühiskond? Kas Hiiumaa on kodu või puhkekodu? Eesmrk on jõuda arusaamiseni mida vajavad inimesed Hiiumaal koos eksisteerimiseks ja mida ollakse selle soovi saavutamise nimel valmis panustama. Arutlevad
Helle-Mare Kõmmus – Eestifolkloorinõukogu Hiiumaa kuraator
Artur Valk, Hiiu valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskuse Kõrgessaare tegevuskoha juht
Kati Taal – Eesti Folkloorinõukogu esimees, pärimispeo Baltica eestvedaja
Kelle päralt on Hiiumaa
15.30 – 17.00
Modereerib: Aivar Viidik – Hiiu keele ja meele maailma vallutusprogramm
Hiiumaalgi on igavene vastuolu pärishiidlaste ja suvehiidlaste, põliselanike ja uusasunike soovide ja elutõdede vahel. Mda vajab üks ja mida teine? Kas Hiiumaa peaks olema arhailine maa- või kaasaegne infoühiskond? Kas Hiiumaa on kodu või puhkekodu? Eesmrk on jõuda arusaamiseni mida vajavad inimesed Hiiumaal koos eksisteerimiseks ja mida ollakse selle soovi saavutamise nimel valmis panustama. Arutlevad
Peep Lillemägi – isehakanud hiidlane
Liisi Mäeumbaed – pärishiidlane
Kelle oma on Hiiumaa mets?
17.30 – 19.00
Modereerib: Sander Loite – ETV Osoon
Hiiumaal, Eesti metsarohkemail kandil, on nii inimesi, kes tahaks terve saare looduskaitsepiirkonnaks muuta, kui ka neid, kes otsivad siitkasumittoovat elatusallikat. Haarates, arutellu nii erametsaomenikke, looduse- ja keskonnakaitsjaid kui ka jahinduse esindajaid, loome objektiivse ning informatiivse arutelu, kus kõik asjast huvitatud osapooled saavad oma hääle ning ükski seisukoht ei ole ülearune. Kas metsa hea ökoloogiline seisund on pikemas perspektiivis kasulik ka metsaomanikele, riigile ja üldsusele tervikuna?Kas majanduse ja loodushoiu huvid peavad olema tingimata vastandlikud? Kas hiiuma hundipopulatsioon on liiga suur või liiga väike? Arutlevad
Tiit Maran – Loodusbioloog
Laura Kiiroja – Hundiuurija MA, TÜ
Züleyxa Izmailova – keskkonnaaktivist
Riina Martverk – keskonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
Tõnu Traks – keskkonnaministeeriumi jahinduse nõunik

 

Ala plaan

Toetajad