Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Programmi ülesehitus ja maht

Aruteluala programm on ühe- või kahepäevane, nii nagu on märtsi jooksul kokku lepitud Arvamusfestivali meeskonnaga.

Ühel päeval peaks toimuma 3-4 arutelu, mille pikkus sõltub valitud aruteluformaadist, enamasti 1..1,5-tundi. Soovitame pigem kohe alguses ideedest välja valida vähem arutelusid – need kõige sisukamad, kaasavamad, inspireerivamad – ja jätta arutelude vahele pikemad pausid. Varasem kogemus näitab, et nii saavad külastajad omavahel aruteluga tekkinud mõtteid ja kontakte vahetada, teemaala korraldajatel seevastu on võimalus rahulikumas tempos ettevalmistusi teha ja saada osa Arvamusfestivali inspireerivast õhustikust.

Aruteluala täispika päeva kestus on 7,5 tundi: kl 12:00-19:30. Teemaalade programm peab mõlemal päeval olema lõppenud kella 19.30ks.

Õhtuti kl 20:00 jätkub festival kultuuri- ja meluprogrammiga ning ööaruteludega. Laupäeval kl 20:00 toimub traditsiooniline parlamendierakondade esimeeste debatt.

Palume 15. aprilliks festivali kontaktisikule saata esialgse plaani arutelude ajakavast, et saaksime vajadusel tagasisidet anda.

Teavita oma Arvamusfestivali meeskonna kontaktisikut kohe, kui arutelud on selgunud, et me saaksime kaasa aidata sellele, et mõnel muul teemaalal samal ajal liialt sarnane ja konkureeriv arutelu ei toimuks. Kui mõni planeeritud arutelu ära jääb, anna sellestki kohe oma kontaktisikule teada, et saaksime ühiselt leida uue arutelu või koostööpartneri. Teavita arutelude programmist (aruteluteemad ja esialgne ajakava koos arutelude pikkustega) kontaktisikut hiljemalt 1.maiks.

Hiljemalt 20.maiks peab programmitiimi kontaktisikuni jõudma iga arutelu kohta järgmine info, et saaksime arvestada sellega Arvamusfestivali ametlikus programmis: aruteluala nimi, teemaala korraldajate loetelu, arutelu pealkiri, toimumise aeg, lühike teema ja aruteluvormi kirjeldus, arutelu korraldajad, moderaator ja kutsutud arutlejad (nimi ja ametinimetus/organisatsioon). Vaid siis saame tagada, et sarnasel teemal ei toimu arutelusid üheaegselt. Palume kinni pidada ette antud tähtajast! Siis saame tagada arutelude jõudmise festivali trükisesse, mida kohapeal kõigile külastajatele jagatakse.

Kava avalikustame partneritelt saadud sisendi põhjal 1.juunil veebilehel 2017.arvamusfestival.ee/kava. Teeme eeltööd, et kava veebilehel ja nutitelefonis muutuks kasutajasõbralikumaks.

<- Enne festivali Arutelude ettevalmistamine ->