Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Mis on Arvamusfestival?

11.-12. augustil 2017 toimub Paide Vallimäel viies Arvamusfestival.

Arvamusfestival on kogu ühiskonda kaasav erinevatele poliitikatele avatud kohtumispaik, mille eesmärk on arendada arvamuskultuuri ja kodanikuharidust. Festivalile on oodatud kõik ärksad ja aktiivsed inimesed nii Eestist kui ka mujalt, et üheskoos arutada meie kõigi jaoks olulistel teemadel.

Arvamusfestival on ühiskonnaülene, isetekkeline ja kaasav: festivalile on oodatud erinevate tegevusvaldkondade esindajad ja huvigrupid, kelle pakutud aruteluteemadest kujuneb festivali programm. Teema püstitanud organisatsioon seisab hea selle korralduse eest. Niivõrd mitmekülgsest ja köitvast kavast on oodatud osa saama kõik, kel huvi ja soov. Külastajatele on festival tasuta.

Arvamusfestival on koht, kus vahetada mõtteid ühiskonnakorralduse üle, saada värskeid ideid ja uusi teadmisi. Siin on võimalus kohtuda mõttekaaslaste ja inspireerivate inimestega ning nautida kultuuriprogrammi suvises sundimatus õhustikus.

Festivali arutelud lähtuvad Heast arutelutavast, mis võimaldab pidada tasakaalukat ja edasiviivat mõttevahetust. Diskussioonide formaatideks kasutatakse lisaks paneeldiskussioonile, mida näeme televisiooni vestlussaadetes ja kogeme enamasti konverentsidel, kaasavaid töötube, grupiarutelusid, väitlusi, debatte, maailmakohvikuid, kiirkohtinguid jms.

Arvamusfestivali eeskujuks on viiekümneaastase traditsiooniga ühiskondlik-poliitiline Almedalsveckani festival Rootsis ja teised sarnased ettevõtmised Soomes, Norras, Taanis. 2015. aastal toimus Arvamusfestivali eeskujul Lätis sõnarokifestival – LAMPA, mille korraldamist nõustas Eesti festivalitiim.